Úvod > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Dodavatel

Firma: Simona Urbanová

Sídlo: Končinská 1105, Červený Kostelec 549 41

(dále jen „prodávající“)

IČO: 76273164

DIČ: CZ7354293243

 

Zapsáná:u ŽÚ v Náchodě, č.j.:09/215923/F-34

Bankovní spojení:

ČSOB, číslo účtu 225150704/0300

e-mail: eshop@svetmerkur.cz

telefonní kontakt: +420737278668, +420777339448Vítejte v e-obchodu společnosti Svět MERKUR.

Přečtěte si prosím pozorně následují informace, které Vám poradí, jakým způsobem u nás nakupovat.

Jak postupovat při nákupu v eshopu www.svetmerkur.cz:
• Ochrana osobních dat
• Poštovné a balné
• Doprava
• Prohlídka zboží
• Platební podmínky
• Jak postupovat v případě reklamace
• Reklamační řád
• Záruční podmínky
• Odstoupení od smlouvy

Jak postupovat při nákupu v eshopu www. svetmerkur.cz
Před prvním nákupem se prosím seznamte s provozním řádem, s našimi dodacími a záručními podmínkami.
V případě, že dosud nejste zaregistrováni, proveďte svoji registraci. Zapamatujte si své přihlašovací jméno a heslo, pod kterým jste se přihlásili. V sekci "Můj účet", "Moje objednávky", si můžete sledovat stav vaší objednávky.

Po zadání přihlašovacího jména a hesla můžete začít nakupovat. Ve chvíli, kdy jste přihlášeni, je Vaše uživatelské jméno zobrazeno. V této chvíli můžete kontrolovat stav současné objednávky v košíku.

Veškeré objednávky jsou závazné. Storno objednávky je možné jen po dohodě na telefonním čísle: 737 278 668. Po objednání zboží je možné Vaši objednávku stornovat maximálně do 90 minut od provedení objednávky, po této době již není možné objednávku stornovat.

V případě nepřevzetí potvrzené objednávky zboží si provozovatel vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody.

Vždy budete informováni o případných problémech, které se mohou při vyřizování Vaší objednávky vyskytnout. V těchto případech budeme spíše volit cestu telefonického kontaktu (pokud jej v registraci uvedete).

Přístup registrovaných zákazníků a možnost objednávek je chráněn přístupovým heslem , které zná pouze registrovaný zákazník.

Ochrana osobních dat

Veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníky eshopu www.svetmerkur.cz jsou považovány za přísně důvěrné a nebudou zveřejněny ani předány dalším osobám nebo společnostem.

Poštovné, balné a doprava po ČR

Pro dodání objednaného produktu využívá svět Merkur Českou poštu.

Poštovné a balné: 120,- Kč/objednávka (za každý balík)

Dobírka: 40,- Kč/objednávka – při platbě převodem, se cena za dobírku neúčtuje

Osobní odběr v hotovosti v sídle prodávajícího: 0,- Kč  (po předchozí dohodě s dodavatelem)

U neskladného zboží (tříkolky, koloběžky, odstrkávadla, bagr,…..) účtujeme poštovné dle tarifů České pošty (180-270Kč)

 

Dodací doba:

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době Českou poštou, obvykle do 1-6 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě, že nebudeme moci do tohoto data objendávku vyřídit, bude zákazník neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky.


Dodání zásilky na Slovensko

Zboží není možné poslat na Slovensko dobírkou, Je požadována platba předem ve měně €, US$ či v Kč. Poštovné 440-500 Kč dle velikosti a váhy balíku. Dodání zásilky do celého světa.

Zboží zasíláme i na jakékoliv místo na světě. Platba předem ve měně € nebo US$.

Ceny produktů jsou aktuální a platí do vyprodání zásob. Při případné změně ceny při objednání budete samozřejmě obratem informováni telefonicky nebo mailem.


Prohlídka zboží

Kupující je povinen při odběru prohlédnout dodané zboží, zkontrolovat stav, typ a porovnat výrobní číslo dodaného výrobku. Jestliže kupující zboží neprohlédne, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Týž den, kdy kupující zjistil vady zboží, je povinen podat písemnou zprávu prodávajícímu na uvedený e-mail – eshop@svetmerkur.cz.

Platební podmínky

• Dobírkou

• Příkazem k úhradě z Vaší banky (platba předem bankovním převodem na základě rekapitulace objednávky, zaslané dodavatelem na email odběratele)

Osobní odběr v hotovosti, v sídle prodávajícího (lze po předchozí dohodě s dodavatelem)

Europe - zaslání zásilek po Evropě (po předchozí dohodě s dodavatelm.Cena se odvíjí dle toho,do které země je zásilka odeslána)V případě, že budete platit bezhotovostně na účet 225 150 704 / 0300, musíte vždy uvést variabilní symbol,který je uveden v rekapitulaci objednávky, která Vám bude zaslána e-mailem. Zboží je vždy expedováno obratem po zaplacení kupní ceny zboží na účet 225 150 704 / 0300.

Zboží je dodáváno s dokladem o zaplacení a pokud se jedná o zboží se záručním listem, pak i s řádně vyplněným záručním listem.

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Ceny jsou uvedené včetně DPH.

V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (zboží je doprodáno) budete neprodleně informováni o vzniklé situaci (e-mailem nebo telefonicky) a bude Vám nabídnuto náhradní řešení. Pokud nebudete s naším návrhem spokojeni bude celá částka nebo alikvotní část kupní ceny, obratem odeslána zpět na číslo účtu, ze kterého byla platba provedena (jedná se pouze o bezhotovostní převod) - pokud nebude dohodnuto jinak.


Jak postupovat v případě reklamace

• Zboží přišlo v porušeném obalu - zboží nepřebírejte nebo sepište s dopravcem či poštou příslušný protokol.
• Zboží je po vybalení nefunkční - ihned volejte na tel: 737 278 668.

Výměna nebo vrácení zboží jsou možné pouze v případě vrácení zboží v původním stavu a s veškerým příslušenstvím, jinak Vám bude zboží odesláno zpět.

POZOR: Většina dopravců neručí za špatně zabalené zásilky.

Pokud u určitého typu nabízeného zboží není uvedena záruční lhůta, pak bývá tato záruční lhůta zpravidla 24 měsíců.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte nás nejlépe e-mailem nebo v pracovní dny v době od 7 do 22 hodin na telefonním čísle 737 278 668.

Tento reklamační řád vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura (může sloužit zároveň jako záruční list), případně záruční list výrobce. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu přepravní služby, České pošty.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou fakturu, je povinen ihned informovat společnost svět MERKUR., pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Záruční podmínky

Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad – faktura. 

• Délka záruky začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.  

• Zákazník doručí reklamované zboží na adresu: Svět MERKUR – Simona Urbanová, Končinská 1105, Červený Kostelec 549 41 CZ. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

• Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně kompletního příslušenství.

• Servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady zpět.

• Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
- neodbornou instalací, zacházením či obsluhou
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
- zboží bylo poškozeno živelnou pohromou
- zboží bylo poškozeno používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
- zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN.

• V případě neoprávněné reklamace Vám bude výrobek vrácen neopravený zpět, se stanoviskem servisní organizace.

• Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné či neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.

• Na pozáruční opravy se vztahuje záruka 6 měsíců a to pouze na stejnou závadu, která se projevila po opravě.
 

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČO).Reklamace vyřizuje: 737 278 668.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u dodavatele, u kterého byla věc zakoupena. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací-odběratel doloží kopii podacího lístku). V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).


Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu. 

 

Odstoupení od smlouvy


Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 1829,odst.1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 


Postup v případě odstoupení od smlouvy:

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. .

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.).

Právo dodavatele na odstoupení:

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Košík
Aktuality

Vánoce 2022

(15.12.2022)

Zboží expedujeme do 21.12.2022

Vánoční sezona 2022

(10.10.2022)

Vážení zákazníci, všechny parní stroje a stavenice MERKUR jsou skladem.Elektrické plechové vláčky jsou na www.merkurtrain.cz

Těšíme se na Váš nákup.